HISTORIA SZKOŁY !!!

Wraz z inauguracją nowego roku szkolnego 2013/2014 w Ogrodnikach rozpoczęła działalność nowa Katolicka Szkoła Podstawowa. Jest to pierwsza tego typu placówka w diecezji drohiczyńskiej, należąca do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

Stowarzyszenie skupia szkoły katolickie różnych szczebli na terenie całej Polski od 1990 roku, prowadząc działalność integralnego wychowania dzieci i młodzieży w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Placówka w Ogrodnikach została utworzona w miejscu zlikwidowanej publicznej szkoły, w budynku przekazanym do użytkowania stowarzyszeniu przez władze samorządowe Łochowa.

Nowy rok szkolny rozpoczęła Eucharystia, celebrowana w miejscowym kościele parafialnym przez biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza, który w wygłoszonej homilii przypomniał historię powstawania idei szkolnictwa. Podkreślił on znaczenie Kościoła w tworzeniu pierwszych szkół, powstających przy benedyktyńskich klasztorach, przez szkoły katedralne i parafialne, aż po uniwersytety.

Zaapelował również, aby sięgać w dziedzinie wychowania i nauczania do wzorców, które utrwalają tożsamość religijną i narodową, nawet gdy odrzuca się je z kanonu obowiązkowego nauczania, tak jak to stało się ostatnio z lekturą „Pana Tadeusza” – podkreślił.

Dziękując zaś za inicjatywę utworzenia tej placówki, ukazał piękno małych szkół, w których istnieje większa możliwość dotarcia do wychowanków.

Ksiądz biskup poświęcił przekazane do szkoły krzyże oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej w sukience „Votum Narodu”, przekazany przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, jako znak zawierzenia Maryi kolejnej swej placówki.

Obecna na tej uroczystości prezes stowarzyszenia Violetta Błasiak, jako wyraz wdzięczności za otwartość i współpracę w dziele powstania szkoły w Ogrodnikach, uhonorowała Biskupa Drohiczyńskiego, Proboszcza z Ogrodnik, Burmistrza Łochowa i Radę Miasta „Złotymi Tarczami”.

Podczas spotkania w budynku szkoły przypomniano starania i wielką determinację rodziców oraz miejscowego proboszcza ks. Leszka Tymoszuka, aby placówka ta mogła powstać.

Rodzice podziękowali też za jej wsparcie księdzu biskupowi Antoniemu Dydyczowi oraz za otworzenie się na to wyzwanie, obecnemu na spotkaniu Marianowi Dzięciołowi, burmistrzowi Łochowa.

Obecnie do placówki tej uczęszczać będzie 40. dzieci na poziomie klas szkoły podstawowej oraz 25. przedszkolaków; dyrektorem jej został mianowany Zbigniew Zastawny – dotychczasowy dyrektor szkoły katolickiej w Radomsku, przed którym stanęło zadanie zorganizowanie pracy szkolnej wraz z nowym zespołem nauczycielskim oraz odnowienie budynku.

Powiedział on, że wyzwanie to potraktował jak misję. Najważniejszym zaś w działalności szkoły musi być zawsze uczeń, do którego postara się on dotrzeć przez współpracę nauczycieli z całymi rodzinami. Każdy zaś problem, jest po to, aby go rozwiązać, a nie rozmnożyć – dodał.

 

Ks. Artur Płachno/RIRM